Elbil lader hjemme - Sinus AS

ladepunkt for el-bil

Hvorfor velge ladeløsning fra oss?

Sinus leverer kvalitetsprodukter innen el-bil lading. Vi leverer ladestasjoner til private og offentlige, med mange forskjellige ladeløsninger som kan tilpasses ditt behov.


Når du kjører el-bil bidrar du til å gjøre samfunnet mer fornybart, og bidrar også til å redusere utslippet av CO2. El-bil fjerner problemet med eksos partikler som er helseskadelig og NOx fra våre bomiljøer.


El-bil er veien å gå for et bedre miljø, dette vil vi bidra til.


Sinus ønsker å finner den beste løsningen for deg og dine behov.


Vi monterer komplette anlegg og sikrer de iht. forskriftenes krav, med nytt kursopplegg, spesiell jordfeilbryter type B, overspenningsvern og leverer hjemmeladere i alle størrelser.

Sinus har samarbeid med leverandører av betalingsløsninger, slik at den enkelte bruker kan betale for sitt eget forbruk.


Trygg ladning

De aller fleste lader først og fremst hjemme, over natten. Derfor er det viktig å etablere en god løsning som tar høyde for alle risikofaktorene som kan oppstå ved ladning. Når du lader din bil hjemme, overføres det store mengder med energi over strømnettet. Hvis du da benytter deg av en vanlig stikkontakt og ledningsnettet ikke er konstruert for slike overbelastninger, kan det i verste fall føre til varmegang og brann.


Derfor er det viktig at ladningen gjøres på fagmessig installert hjemmelader, slik at man trygt kan lade bilen hjemme når man sover.


Moderne ladestasjoner er utviklet for å gjøre ladning av elbiler trygt og enkelt, systemet tar hånd om alle risikofaktorene ved ladningen. Ladestasjonen forteller bilen hvor mye strøm bilen får lov til å trekke, i tillegg settes det ikke strøm på hverken ladekabel eller bil før bilen «sier i fra» at den er klar til å starte ladningen.


Ladestasjonen må også ha god jording for beskyttelse mot de spesielle jordfeilene som kan oppstå ved ladning.


Alt dette blir ivaretatt når du kjøper og installerer ladestasjon, til ditt hjem, hos Sinus.

Ta kontakt

eller send oss en forespørsel: