El kontroller i hjemmet - Sinus AS

el-kontroller

Reduser brannfaren med el-kontroll


Hva er en el-kontroll?

Målsettingen med en el-kontroll er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann.

Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.


Hvem kan utføre el-kontroll?

Forsikringsselskapene vil ofte oppfordre sine private kunder til å gjennomføre el-kontroll.

De krever at kontrollørene og foretakene skal være godkjent etter normserien NEK 405.

Sinus følger normserien NEK 405.

For brannforebyggende el-kontroll bolig, må det utføres i henhold til NEK 405-2. Dette får du ved å bruke oss til din el-kontroll.


Det ligger mye trygghet i en gjennomgang av det elektriske anlegget i ditt hjem.

Med kunnskap om at elektriske feil på anlegg eller feil bruk av el-anlegg i hjemmet utgjør fem av ti av brannårsaker i Norge, er en kontroll av ditt anlegg svært viktig.

Dette kan spare deg for masse penger og kan også hjelpe til med å redde liv som ytterste konsekvens.

Vi har godkjente kontrollører for -brann-forebyggende el-kontroll.


Vi anbefaler deg å ta en el-kontroll for å øke brannsikkerheten i din bolig.

Kontrollen omfatter en systematisk gjennomgang av hele det elektriske anlegget.


Oppussing

Oppussing av boligen er en god anledning til å oppgradere det elektriske anlegget.

Gjør du dette tidlig i prosessen slipper du å gjøre utbedringer etter at oppussingen er ferdig.

Etter ferdig oppussing av det elektriske anlegget er det viktig med en el-kontroll.

Dette gjør at du får full trygghet og at eventuelle feil ved oppussing blir oppdaget før det er for seint.


En el-kontroll gir ikke bare trygghet i forhold til brannsikkerhet, det lønner seg også økonomisk.

Gjennomfører du en godkjent el-kontroll etter NEK 405-serien på det elektriske anlegget og utbedrer feil og mangler, kan du få opptil 20% rabatt per år på bolig-forsikringen hos de fleste forsikringsselskaper.


Hva inneholder el-kontroll bolig NEK 405-2

Inntak/sikringsskap:

* Sjekk av temp i koblinger med digitalt termometer. (ikke termografi)

* Kabeltverrsnitt i forhold til sikringsstørrelser

* Kabelinnføringer, tetting i skap

* Isolasjonsmåling av kursene, Megging

* Test av jordfeilbryter

* Sjekke overspenningsvern hvis installert. (Ikke krav i gamle installasjoner)

* Jording og utjevning


Installasjonen for øvrig:

* Varmgang i kontakter etc, svidd utstyr

* Ledninger, fastmontert utstyr og forbrukerutstyr

* Lavvolt belysningsanlegg – downlights etc.

* Jording og utjevning


Priser el-kontroll NEK 405-2

Leiligheter: fra kr. 3500
Eneboliger: fra kr. 5500

Kontrollene er iht. krav fra forsikringsselskapene og må ikke forveksles med andre type kontroller som tilbys i markedet. Be om befaring av en av våre sertifiserte elektrikere, så finner vi frem til en pris som passer for deg.

Ta kontakt

eller send oss en forespørsel: