Brannvarsling i hjemmet - Sinus AS

brannvarsling

Kvalitetsløsninger for brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg

Sinus har lang erfaring med installasjon av brannvarslings- og nødlysanlegg.

Anleggene gir trygghet og forutsigbarhet på arbeidsplassen, samtidig som vi ivaretar myndighetenes krav.


Godkjent for ansvarsrett

Våre serviceteknikere har erfaring med alle typer anlegg, og sørger for at løsningen dekker ditt behov og at alt gjøres i henhold til lover og forskrifter.
Sinus har godkjenning for ansvarsrett


Sentrale godkjenninger

Sinus har sentrale godkjenninger hos DIBK (Direktoratet for byggkvalitet) både for prosjektering og for å installere nye anlegg.

Sammen med leverandørene har vi avtaler som sikrer deg løsninger som ivaretar myndighetenes krav.


Produkter og tjenester - Installasjon

Utskiftning og installasjon av nytt brannvarsling- og -nødlysanlegg


Service

Service og vedlikehold av eksisterende -installasjoner
Oppgradering og utvidelse av eksisterende løsning/anlegg.
Modernisering i forbindelse med -rehabiliteringsarbeider.


Årskontroll

Periodisk ettersyn og kontroll av -brann-varsling- og nødlysanlegg.
Dokumentasjon av internkontroll på egen webside, med tilgang for driftspersonell.


Leverandører

Vi bruker eltek honeywell, autronica og elotec ajax

Ta kontakt

eller send oss en forespørsel: