Internkontroll - landbruk - Sinus AS

internkontroller

Vi har godkjente termografører ihht NEK 405-1

Internkontroll for landbruk

Alle virksomheter skal ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften.

Sinus kan hjelpe med oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget.

Internkontroll er en lønnsom investering.


Nye og effektive systemer

​​​​​​​Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter.

Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Når det gjelder elsikkerhet handler dette rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann med elektrisk årsak. Foruten å ivareta elsikkerheten vil også et systematisk forbedringsarbeid heve driftssikkerheten og dermed være lønnsomt i lengden.

Det er både bedre og billigere å forebygge enn å reparere!


Internkontroll handler også om å etablere sikkerhets-rutiner slik at skade på mennesker forhindres.

Nå har vi investert i et web-basert IK system for å lette arbeidene og oppfølgingen av internkontrollen.

Denne oppgraderingen kommer deg til gode.


Smart hjelp på en rekke områder

Våre NEK 405 sertifiserte kontrollører utfører brannforebyggende kontroller i henhold til forsikringsselskapenes krav.

Dokumentasjon av tilfredsstillende anlegg kan bety besparelser i forsikringspremier på ditt bygg.


Vi sjekker blant annet
Sikringsskap
Kabler og Stikkontakter
Belysningsutstyr
Varmekilder
Tekniske anlegg
med mer…


Internkontrollsystemer for -gårdeiere/næringseiendommer

Alle norske bedrifter er pålagt å ha en fungerende internkontroll.

Hvis din bedrift har mottatt avviks-rapport på den elektriske installasjonen eller manglende HMS fra DLE, kan vi hjelpe deg på plass med systemene, samt å utbedre og lukke avvikene.

Internkontrollen vi utfører tilpasses virksomheten din både omfangs- og innholdsmessig.


Brannsikkerhet

Vi utfører termografering for å avdekke temperaturavvik rundt viktige installasjoner.

Sinus har sertifiserte termografører, slik forsikringsselskaper i Norge krever.

Sinus gjennomfører årlig kontroll av brann- og nødlyssystemer.

Vi er godkjent for ansvarsrett i henhold til Brannforskriften.

Vi dokumenterer internkontrollene på en egen webadresse som driftsperson får tilgang til.

Websiden tilpasses dine behov med hensyn til varslinger, slik at dere får et aktivt system for oppfølging.


Vi tilbyr også landsdekkende avtaler på internkontroll.


Serviceavtale for næringsbygg og borettslag/sameie.

Alle næringsbygg og borettslag skal ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften.

Sinus kan hjelpe med oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget.


Øk brannsikkerheten

Over tid slites det elektriske anlegget og dette øker risikoen for elektriske feil.

Når kopplingsklemmer blir vekselsvis varme og kalde som følge av strømgjennomgang, kan disse klemmene løsne over tid.

Dersom dette skjer, vil det oppstå varmgang i koplingspunktet som igjen kan føre til brann.

Dette kan også oppstå i nye anlegg, hvis du har benyttet et firma som ikke har gode nok rutiner på montering av dette.


Hos Sinus kan du få en serviceavtale med sjekk av ditt næringsbygg eller borettslags elektriske anlegg, årlig eller hvert andre år.

Da opprettholder du sikkerheten og tryggheten i bygget.


Landbruk

I landbruket må du jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak som et ledd i HMS-arbeidet. Dette gjelder uansett om du driver med husdyrhold eller om du bruker driftsbygningen kun til korntørking, verksted e.l.

Vi hjelper deg med å ta el-kontroll og termografering av tavler.

Ta kontakt

eller send oss en forespørsel:

SINUS Sandnessjøen

Øyvind Lambes vei 1
8805 Sandnessjøen


 

post@sinus247.no
Telefon: 02473

SINUS Brønnøysund

Storgata 2
8900 Brønnøysund


bronnoysund@sinus247.no
Telefon: 750 08 000

SINUS Mosjøen

Leira 5
8665 Mosjøen


mosjoen@sinus247.no
Telefon: 02473

SINUS Nesna

Movegen 32
8700 Nesna


nesna@sinus247.no
Telefon: 458 48 060