Nybygg - næringsbygg - Sinus AS

nybygg

Prosjektoppdrag
Vi påtar oss totalentrepriser elektro / oppdrag med prosjekteringsansvar.


Vi har lang erfaring og god kompetanse fra tidligere prosjekter.

Bl.a nybygg boligprosjekter med leiligheter, barnehager, næringsbygg / kontor, hotell, skoler m.m.

Vi har også god erfaring med skip, små som store.

Vi har egen skipsavdeling, med skipselektrikere som innehar spisskompetanse.


Rehabilitering og nybygg
Prosjektering og installasjon
Næringsbygg / kontorer / borettslag / boliger
Skip


Prosjekteringen skal utføres på en slik måte at installasjonen blir hensiktsmessig og egnet for tiltenkt bruk.
Det er da viktig å samarbeide og avklare med oppdragsgiver, slik at dette blir vurdert og dokumentert.


Funksjonsbeskrivelser, kundekrav, standarder, lover og forskrifter legges til grunn for all prosjektering.

Risikovurdering og eventuelle installasjonstegninger utarbeides av oss og godkjennes av oppdragsgiver før arbeidene påbegynnes.


For større prosjekter behandler vi alle tegninger elektronisk, i samhandling med arkitekt og andre entreprenører som er involvert i prosjektet.


Tilbud

Vi leverer tilbud, anbud og pris - alt fra større totalentrepriser til mindre prosjekter.


Vi ønsker å gi komplette tilbud, med spesifisert beskrivelse av hva som er medregnet.


Tilbudene er oversiktlige og lett forståelig, iht. god faglig skikk.
Tilbud og leveranser er iht. til gjeldende lover og forskrifter.


Ofte legges Norsk Standard til grunn i forespørsler vi mottar.

I svært mange tilfeller er langt mer omfattende enn kundens behov.

Vi avklarer omfanget for å gi deg riktig pris.


Vi påtar oss prosjektering, planlegging, gjennomføring og pålagt dokumentasjon.


Installasjon

Installasjonsarbeidene skal utføres på en fagmessig god måte, iht. gjeldende forskrifter.


Beskrivelse og tegninger godkjent av oppdragsgiver legges til grunn for utførelsen.


Egenkontroll, funksjonstest og dokumentasjon av arbeidene utføres fortløpende.
Nødvendig dokumentasjon som rapport fra sluttkontroll og samsvarserklæring er en naturlig del av alle oppdrag som utføres av Sinus.
Vi vil svært gjerne være en langsiktig samarbeidspartner for deg og ditt selskap.

Ta kontakt

eller send oss en forespørsel:

SINUS Sandnessjøen

Øyvind Lambes vei 1
8805 Sandnessjøen


 

post@sinus247.no
Telefon: 02473

SINUS Brønnøysund

Storgata 2
8900 Brønnøysund


bronnoysund@sinus247.no
Telefon: 750 08 000

SINUS Mosjøen

Leira 5
8665 Mosjøen


mosjoen@sinus247.no
Telefon: 02473

SINUS Nesna

Movegen 32
8700 Nesna


nesna@sinus247.no
Telefon: 458 48 060