Til hovedinnhold

Internkontroll og serviceavtale

Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine installasjoner i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om.

Med internkontroll fra SINUS BODØ er du sikret at alle myndighetspålagte forskrifter blir fulgt. Da vil bedriften operere med et trygt og energi-effektivt elektrisk anlegg. Som deres elektriker hjelper vi dere å få et internkontrollsystem på elektro som er trygt, sikkert og som holder el-anlegget oppdatert.

Det handler om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. Alle bedrifter og sameier skal ha et internkontrollsystem

Hvorfor velge internkontroll fra SINUS BODØ?

Dere får tilgang til en egen kunde-portal som gir full oversikt over status, avvik, bestilling av reparasjoner og varsling om neste kontroll. Med alt samlet på et sted er dette oversiktlig og ryddig, også for bedrifter med flere lokasjoner. 

En serviceavtale kombineres gjerne også med en avtale om internkontroll, der vi fortar en risikovurdering av anlegget i samarbeid med kunden og utarbeider en plan og sjekklister som ivaretar ditt elektriske anlegg.

Vi kan skreddersy en avtale og rutiner som tilfredsstiller Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter for ditt elektriske anlegg.

Vi ser frem til å høre fra dere

Kontakt oss

Redusert forsikringspremie

Mange forsikringsselskap verdsetter at man har systematisk internkontroll av det elektriske anlegget. De tilbyr ofte redusert forsikringspremie til bedrifter som kan vise til avtale med sertifisert kontrollør. (Sjekk avtale)

Brannsikkerhet / termografering

Vi utfører termografering for å avdekke temperaturavvik rundt viktige installasjoner. Termografering er et svært aktuelt tiltak i forbindelse med internkontroll og vedlikehold av el-anlegg. Med denne teknikken kan det avdekkes feil i fordelingsanleggene før det oppstår problemer.

Det benyttes et varmekamera som omsetter temperaturer og temperaturendringer til et synlig bilde, slik at det blir skaffet til veie verdifull informasjon om de aktuelle anleggenes tilstand. Med grunnlag i dette kan det så utføres vedlikehold direkte på enkeltkomponenter. I tillegg til økt driftssikkerhet kan termografering derfor gi store besparelser i form av lavere vedlikeholdsutgifter.