Til hovedinnhold

Miljø

Vi i Sinus ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet.

Sinus skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning.

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring.

Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport.

Fremgang og forbedringspotensial

Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk.

Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Samspill

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.

Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres.

Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til SINUS i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet: Policy for klima, miljø og arbeidsmiljø

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål: Mål

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak: Tiltak

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Innspill fra dere

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos SINUS?

Send forslag til: post@sinus247.no

Les mer om oss

Vennlig hilsen

Morten Guttormsen

Konserndirektør i SINUS