Til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven for 2022.

Tgm Group AS

Organisasjonsnummer: 989202804

1. Virksomhetens organisering

Virksomheten er organisert slik at Tgm Group AS er morselskap og yter administrative tjenester til datterselskapene. Hvert datterselskap har eget styre og ledelse.

2. Virksomhetens produkter og tjenester

Elektromateriell og elektroinstallsjoner, administrasjonstjenester mv.

3. Markedene virksomheten opererer i

Selskapene opererer i markedet i Norge.

4. Menneskerettigheter

Hvordan virksomheten har forankret arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i interne retningslinjer og rutiner

Viser til EL-PROFFENs retningslinjer for etisk handel.

5. Varslingskanaler og klagemekanismer

Virksomhetens varslingskanaler og klagemekanismer som skal bidra til arbeidsforhold i interne retningslinjer og rutiner

Varslere kan benytte seg ved hjelp av e-post, telefon eller personlig oppmøte. Selskapet jobber også for å opprette en web-basert varslingskanal som skal tas ibruk.

6. Negative konsekvenser og risiko

  • Risikofaktorer kan f.eks, være:

  • Overdreven bruk av overtid

  • Lave lønninger som ikke dekker grunnleggende menneskelige behov

  • Forurensning eller ulykker

  • Diskriminering

  • Tvangsarbeid

  • Brudd på rett til privatliv

7. Tiltak mot negative konsekvenser

Bruke trygge og solide leverandører som deler vårt syn på menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljøforhold.

Foreta forundersøkelser på nye leverandører for å sikre at de ivaretar menneskerettigheter og arbeiderrettigheter.

Opprettholde vår høye standard på helse, sikkerhet og sikring, samt å ha en tilnærming til menneskerettigheter som er i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Ha et godt samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere for å avdekke avvik 2 (2).

Sandnessjøen, 30.06.2023

Morten Guttormsen
administrerende direktør i SINUS

Morten Guttormsen

Styreleder i SINUS

Torill Larssen Guttormsen

Markus Larssen Guttormsen

Marie Guttormsen

For mer informasjon

Vennligst ta kontakt på e-post på følgende adresse:
morten.guttormsen@sinus247.no

Les mer om oss

For mer informasjon, vennligst ta kontakt på e-post på følgende adresse:
morten.guttormsen@sinus247.no