Til hovedinnhold

Ladeanlegg for bedrifter og borettslag

Vi har lang erfaring med å skreddersy ladeanlegg og betalingsløsninger for våre kunder. Hos oss finner du eksperter innen ladesystemer som finner riktige løsninger for deres bruk.

Stadig flere bedrifter og sameier tar i bruk ladeanlegg for et økende antall el-biler på parkeringsplassen. Når dere skal velge en ladeløsning er det flere ting som må tenkes på for å utnytte kapasitet til det elektriske anlegget på best mulig måte.

Fire elbilladere fra Easee installert på rekke og rad. Lader settes i den ene av dem. Foto
Foto: Easee

Et ladeanlegg som skal være tilknyttet mange elbiler krever mye effekt, og hos bedrifter og borettslag er det ofte begrenset med effekt tilgjengelig for ladingen. Løsningen er å legge opp en god infrastruktur med smartladere som fordeler den tilgjengelige effekten seg i mellom. Det kalles laststyring, og kan enten være statisk eller dynamisk. 

Vi har god erfaring med installasjon av ladeanlegg for ulike type kunder i Bodø. Våre prosjektledere går gjennom det elektriske anlegget for å se om det er best med et statisk eller dynamisk ladeanlegg. Vi finner den riktige løsningen for dere og bistår med å sette opp et system for betaling.

Hvorfor bruke SINUS BODØ?

Vi har de siste årene levert over 1000 ladestasjoner til våre kunder. Vi har kompetansen internt til å sette opp riktig løsning for våre kunder og gode avtaler med partnere for å sette opp ønsket betalingsløsning for forbruk av strøm til lading. Bruker du oss får dere god innføring i type løsninger tilgjengelig og oppfølging av ladeanlegget de neste årene.

Hva er forskjellen på statisk og dynamisk laststyring?

Ved statisk laststyring settes det en fast grense på den totale tillatte effekten i ladeanlegget. Anlegget fordeler da den den avsatte effekten mellom de bilene som er tilkoblet ladestasjonene.

Ved dynamisk laststyring overvåkes inntaket til bygningen. Ladeanlegget vet da til enhver tid hvor mye strøm som er tilgjengelig. På denne måten har man mulighet til å hente ut mye effekt når forbruket i bygget er lavt, og mindre effekt når forbruket i bygget er høyt, uten at dette påvirker normalforbruket i bygget.

Hvilke betalingsløsninger anbefaler dere?

Man kan benytte seg av RFID brikker som man må holde inntil ladestasjonen for å starte ladingen. Brikken registrerer det månedlige strømforbruket til den enkelte beboer.

En annen metode er å koble ladestasjonene direkte til hver enkelt beboers strømmåler. Begge måtene vil belaste brukerne direkte for strømforbruket på sin ladestasjon.

To elbilladere montert på parkeringsplass. Foto
Foto: Betek / Wallbox