Elektriker bolig - Elektriker Sinus AS

privat

Vi tar på oss oppdrag for privatpersoner, kontakt oss for gratis befaring

serviceoppdrag

Vi utfører elektriske arbeider på bolig.

Vi bruker kun kjente merkevarer slik at du kan være trygg på din installasjon.


Vi utfører kontroll av ditt elektrisk anlegg til fast pris.


Vi er sertifisert av alle forsikringsselskapene slik at du får rabatt på forsikringspremien.

Ved kontroll av din bolig får du også termografert sikringsskapet for å se etter uønsket varmgang.

bolig

Vi monterer brannvarsling i din bolig slik at dere kan sove trygt om natten.

Du kan velge mellom trådløse seriekoblede meldere eller trådbaserte seriekoblede anlegg med brannvarslingssentral.

fritidsbolig

Trenger du tyverialarm med kameraovervåkning, eller bare en av delene ?

Vi leverer både ordinære anlegg og nettverksbaserte anlegg.


renovering

Vi er godkjent telefon og datanettverksinstallatør gjennom post og teletilsynet.

Trenger du flere telefon eller datanettverkspunkter vil vi finne den beste løsningen sammen med deg.


Dersom dere trenger datautstyr, programvare eller reparasjon og feilsøk kontakt SINUS data.

SINUS data leverer profesjonelle tjenester til din bedrift til rett pris.

sikringsskap

Trygt og smart med nytt sikringsskap

Moderne hjem har ofte økt belastning samt mer elektronisk utstyr som gamle sikringsskap ikke er dimensjonert for. Et nytt sikringsskap med automatsikringer, jordfeilbryter og overspenningsvern gir økt trygghet.

Unngå brann

Gamle sikringsskap er en av de største brannfellene i et hus. Slitasje kan føre til varmgang og i noen tilfeller brann. Et nytt sikringsskap bidrar til et tryggere hjem for deg og dine.

Få en enklere hverdag

Eldre sikringsskap har normalt smeltesikringer i porselen. Disse sikringene må byttes når de går, dette tar mye tid og koster penger når sikringen først går.

Med sikringsskapene vi i Sinus installerer, får du automatsikringer som er enkle å betjene, det er bare å “knipse” dem på igjen. Du trenger ikke å frykte berøringsskade, være usikker på hvilken sikring som er gått eller tenke på reservelager av sikringer.

I ditt nye sikringsskap, får du også lysdioder som gjør det lett og holde oversikten over alle de forskjellige kursene. Da kan du lett sjekke om alle diodene lyser grønt, bare ved å titte raskt inn i skapet. Deretter kan du fortsette med dagen din, uten noe mer stress og bekymringer.

Jordfeilautomater og -overspenningsvern

Et alternativ til èn jordfeilbryter er å montere jordfeilautomater. Det betyr at hver kurssikring har integrert jordfeilbryter. Ved jordfeil på en kurs, er det bare denne kursen som slår ut. Vi anbefaler også å montere overspenningsvern. Dette beskytter elektronisk utstyr mot lynnedslag og overspenninger fra nettet.

Smartere sikringsskap

Med de morderne sikringsskapene Sinus kan montere hos deg. Har du også muligheten til å koble skapet opp mot dine smarthus løsninger. Da kan du få beskjed over telefonen hvis sikringen i fryser, boblebad, kjeller med mer går. Dette øker sikkerheten i ditt hjem og du vil oppdage eventuelle feil med en gang.

Kontakt oss om smarthjem løsninger for ditt hjem

Priser

Det finnes mange ulike typer sikringsskap. Enkle skap med fire til fem utgående kurser, koster fra kr. 8 000,- inkl. mva. Dette prisbildet avhenger av ditt anlegg og behov. Vi anbefaler en sjekk før vi eventuelt bytter skap. En slik kontroll vil avklare forhold rundt ledningsnettet slik at dere får en riktig dimensjonert og sikker totalløsning.

belysning

Smart belysning for hjem og borettslag

Våre elektrikere har solid faglig bakgrunn og erfaring med -forskjellige -belysningsmiljøer. Vi hjelper deg med riktig valg av løsninger slik at belysningen løser både funksjonelle og visuelle behov og ønsker.


Lys skaper trivsel og god stemning

Det er mange hensyn å ta når de forskjellige rommene i et hjem skal belyses, og de forskjellige rommene i hjemmet krever ulik type belysning.
Lyset er en av faktorene som har størst betydning for hvordan hjemmet ditt oppleves. I ett og samme rom skal lyset tilfredsstille både behovet for godt arbeidslys og lys som gir en god atmosfære og hygge.


Vi kan dele belysning inn i tre grupper:

* Allmennbelysning: lys for dagligdagse gjøremål

* Effektbelysning: lys som fremhever spesielle trekk i omgivelsene

* Dekorasjonsbelysning: lys som gleder øyet


Sinus har lang erfaring med de ulike behovene for lys i hjemmet. Det finnes en rekke løsninger vi gjerne diskuterer med deg for å løse dine ønsker og behov. Bruk av dimmere og lys styrings-systemer gir deg i tillegg best mulig utnyttelse av lampene du velger.


Utebelysning for hjem og borettslag

Utebelysning for ditt hjem eller felles areal kan være like viktig som inne-belysningen din. Et godt utgangspunkt for belysning av inngangsparti, oppholdsareal, fasade med mer, kan være å tenke praktisk. Hva bør du se når du beveger deg gjennom fellesarealet? Søppelkasser og postkasser, port, gangvei, garasjer, inngangsdør samt alle trapper. Er bakken deres bratt? eller blir det kanskje glatt der om vinteren? Alle disse stedene kan det være greit med lys.

Sinus har også bred erfaring når det kommer til estetisk og smarte løsninger for utebelysningen. Dette kan gjøre en stor forskjell i opplevelse, utseende og bruk av ditt/deres uteareal.


Høy kompetanse

Sinus samarbeider med flere anerkjente leverandører på lys. Vi leverer alle typer løsninger innen belysning. Våre elektrikere og prosjektledere har høy kompetanse på en rekke styringssystemer og vi leverer det nyeste av både kablede- og trådløse systemer.

Vi kan koble ditt lys opp mot dine smarthusløsninger


Lavere kostnader

Velger du riktige belysnings-løsninger kan du spare opptil 80 prosent av dine -energi-kostnader. Investerer du i -energi-besparende belysning nå, kan det spare deg for mange tusen kroner i reduserte strømutgifter.

En type pære som hjelper mye med dette er LED-pæren, som er en robust lyskilde med svært lang levetid. Dette gjør at den gjerne blir foretrukket fremfor halogenpæren. LED-pæren gir et svært godt lysutbytte, har lang levetid, og fås i forskjellige fargetemperaturer. Det kan være store kvalitetsforskjeller på LED og vi anbefaler at omskiftning til LED gjøres i samråd med profesjonelle. For å sikre feilfri funksjon. Her kan smart hjelpe med sin ekspertise, og gjennom våre samarbeidspartnere vil vi kunne tilby deg den beste kvalitet på jobben som utføres.


Vi utfører lysberegninger på alle typer prosjekter.

Brannvarsling

Double click to change this paragraph text. This is not a Lorem Ipsum text, but we still want to keep it long, blah-blah-blah, is it long yet? Oh it's enough, double click to edit :)

El-kontroller

Reduser brannfaren med el-kontroll


Hva er en el-kontroll?

Målsettingen med en el-kontroll er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.

Hvem kan utføre el-kontroll?

Forsikringsselskapene vil ofte oppfordre sine private kunder til å gjennomføre el-kontroll. De krever at kontrollørene og foretakene skal være godkjent etter normserien NEK 405.

Sinus følger normserien NEK 405.

For brannforebyggende el-kontroll bolig, må det utføres i henhold til NEK 405-2. Dette får du ved å bruke oss til din el-kontroll.

Det ligger mye trygghet i en gjennomgang av det elektriske anlegget i ditt hjem. Med kunnskap om at elektriske feil på anlegg eller feil bruk av el-anlegg i hjemmet utgjør fem av ti av brannårsaker i Norge, er en kontroll av ditt anlegg svært viktig. Dette kan spare deg for masse penger og kan også hjelpe til med å redde liv som ytterste konsekvens. Vi har godkjente kontrollører for -brann-forebyggende el-kontroll.

Vi anbefaler deg å ta en el-kontroll for å øke brannsikkerheten i din bolig. Kontrollen omfatter en systematisk gjennomgang av hele det elektriske anlegget.

Oppussing

Oppussing av boligen er en god anledning til å oppgradere det elektriske anlegget. Gjør du dette tidlig i prosessen slipper du å gjøre utbedringer etter at oppussingen er ferdig. Etter ferdig oppussing av det elektriske anlegget er det viktig med en el-kontroll. Dette gjør at du får full trygghet og at eventuelle feil ved oppussing blir oppdaget før det er for seint.

Spar penger

En el-kontroll gir ikke bare trygghet i forhold til brannsikkerhet, det lønner seg også økonomisk.

Gjennomfører du en godkjent el-kontroll etter NEK 405-serien på det elektriske anlegget og utbedrer feil og mangler, kan du få opptil 20% rabatt per år på bolig-forsikringen hos de fleste forsikringsselskaper.

Hva inneholder el-kontroll bolig NEK 405-2


Inntak/sikringsskap:

* Sjekk av temp i koblinger med digitalt termometer. (ikke termografi)

* Kabeltverrsnitt i forhold til sikringsstørrelser

* Kabelinnføringer, tetting i skap

* Isolasjonsmåling av kursene, Megging

* Test av jordfeilbryter

* Sjekke overspenningsvern hvis installert. (Ikke krav i gamle installasjoner)

* Jording og utjevning

Installasjonen for øvrig:

* Varmgang i kontakter etc, svidd utstyr

* Ledninger, fastmontert utstyr og forbrukerutstyr

* Lavvolt belysningsanlegg – downlights etc.

* Jording og utjevning

Priser el-kontroll NEK 405-2

Leiligheter: fra kr. 3500
Eneboliger: fra kr. 5500

Kontrollene er iht. krav fra forsikringsselskapene og må ikke forveksles med andre type kontroller som tilbys i markedet. Be om befaring av en av våre sertifiserte elektrikere, så finner vi frem til en pris som passer for deg.

Lade el-bil

Sinus leverer kvalitetsprodukter innen el-bil lading. Vi leverer ladestasjoner til private og offentlige, med mange forskjellige ladeløsninger som kan tilpasses ditt behov.

Når du kjører el-bil bidrar du til å gjøre samfunnet mer fornybart, og bidrar også til å redusere utslippet av CO2. El-bil fjerner problemet med eksos partikler som er helseskadelig og NOx fra våre bomiljøer. El-bil er veien å gå for et bedre miljø, dette vil vi bidra til.

Hvorfor velge ladeløsning fra oss?

Sinus ønsker å finner den beste løsningen for deg og dine behov.

Vi monterer komplette anlegg og sikrer de iht. forskriftenes krav, med nytt kursopplegg, spesiell jordfeilbryter type B, overspenningsvern og leverer hjemmeladere i alle størrelser.

Sinus har samarbeid med leverandører av betalingsløsninger, slik at den enkelte bruker kan betale for sitt eget forbruk.

Trygg ladning

De aller fleste lader først og fremst hjemme, over natten. Derfor er det viktig å etablere en god løsning som tar høyde for alle risikofaktorene som kan oppstå ved ladning. Når du lader din bil hjemme, overføres det store mengder med energi over strømnettet. hvis du da benytter deg av en vanlig stikkontakt og ledningsnettet ikke er konstruert for slike overbelastninger, kan det i verste fall føre til varmegang og brann.

Derfor er det viktig at ladningen gjøres på fagmessig installert hjemmelader, slik at man trygt kan lade bilen hjemme når man sover. Moderne ladestasjoner er utviklet for å gjøre ladning av elbiler trygt og enkelt, systemet tar hånd om alle risikofaktorene ved ladningen. Ladestasjonen forteller bilen hvor mye strøm bilen får lov til å trekke, i tillegg settes det ikke strøm på hverken ladekabel eller bil før bilen «sier i fra» at den er klar til å starte ladningen. Ladestasjonen må også ha god jording for beskyttelse mot de spesielle jordfeilene som kan oppstå ved ladning.

Alt dette blir ivaretatt når du kjøper og installerer ladestasjon, til ditt hjem, hos Sinus.

SINUS Sandnessjøen

Øyvind Lambes vei 1
8805 Sandnessjøen


>sandnessjoen@sinus247.no
Telefon: >02473

SINUS Brønnøysund

Storgata 2
8900 Brønnøysund


>bronnoysund@sinus247.no
Telefon: >750 08 000

SINUS Mosjøen

Leira 5
8665 Mosjøen


>mosjoen@sinus247.no
Telefon: >02473

SINUS Nesna

Movegen 32
8700 Nesna


>nesna@sinus247.no
Telefon: >458 48 060