Internkontroll alle godkjenninger - Elektriker Sinus AS

internkontroll

Sinus utfører internkontroller og har alle godkjenninger innen NEK 405

NEK 405-1 og NEK 405-2 er viktige normer vedrørende brannforebyggende elkontroll av boliger.

Normene brukes bl.a. av inspeksjonsorgan og sertifisert personell som utfører kontroll av elektriske installasjoner og gir informasjon om farene ved bruk av elektrisk utstyr.


NEK 405-3 fastsetter krav til kompetanse, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for personell som skal utføre kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner og elektrisk utstyr.

NEK 405-4 fastsetter krav til kontrollforetak som skal forestå kontroll av elektriske installasjoner i henhold til NEK 405-serien.