Elektriker i landbruksnæringen - Elektriker Sinus AS

ELEKTROINSTALLASJON

Vi utfører elektriske arbeider på ditt gårdsbruk.

Vi bruker kun kjente merkevarer slik at du kan være trygg på din installasjon.


Vi utfører kontroll av ditt elektrisk anlegg til fast pris.

Vi er sertifisert av alle forsikringsselskapene slik at du får rabatt på forsikringspremien.

Ved kontroll av ditt gårdsbruk får du også termografert sikringsskapene for å se etter uønsket varmgang.

BRANNVARSLING

Vi monterer brannvarsling i dine bygg på gården slik at folk og fe kan sove trygt om natten.

Ta kontakt for tilbud på nytt anlegg eller dersom dere trenger service på eksisterende anlegg.

Vi utfører årlig pålagt kontroll av ditt brannvarslingsanlegg til fast pris. Vi har ca. 100 gårdsbruk med serviceavtale på brannvarsling.

IKT

Vi er godkjent telefon og datanettverksinstallatør gjennom post og teletilsynet.

Trenger du flere telefon eller datanettverkspunkter vil vi finne den beste løsningen sammen med deg.

Dersom dere trenger datautstyr, programvare eller reparasjon og feilsøk kontakt SINUS data.

TELECOM

Vi er godkjent telefon og datanettverksinstallatør gjennom post og teletilsynet.

Trenger du flere telefon eller datanettverkspunkter vil vi finne den beste løsningen sammen med deg.

Trenger du faste telefoner leverer vi flere typer.

For mobiltelefon ta kontakt med SINUS data: >75 07 65 00.

GROSSISTLAGER

På vårt kontor og lager i Sandnessjøen har vi grossistlager og butikk med ca. 1800 vareslag i hyllene.

Vi fører det mest brukte elektriske materiell slik som kabler, sikringer, lys koblingsmateriellv og reservedeler.

Vi har en stor andel av gårdsbrukene på ytre Helgeland, og på lageret skal det til enhver tid finnes utstyr som er tilpasset miljøet i fjøs og driftsbygg.

Internkontroll

Internkontroll for bedrifter


Alle virksomheter skal ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften. Sinus kan hjelpe med oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget. Internkontroll er en lønnsom investering.


Nye og effektive systemer

​Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Når det gjelder elsikkerhet handler dette rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann med elektrisk årsak. Foruten å ivareta elsikkerheten vil også et systematisk forbedringsarbeid heve driftssikkerheten og dermed være lønnsomt i lengden. Det er både bedre og billigere å forebygge enn å reparere!


Internkontroll handler også om å etablere sikkerhets-rutiner slik at skade på mennesker forhindres. Nå har vi investert i et web-basert IK system for å lette arbeidene og oppfølgingen av internkontrollen. Denne oppgraderingen kommer deg til gode.


Smart hjelp på en rekke områder

Våre NEK 405 sertifiserte kontrollører utfører brannforebyggende kontroller i henhold til forsikringsselskapenes krav. Dokumentasjon av tilfredsstillende anlegg kan bety besparelser i forsikringspremier på ditt bygg.

Vi sjekker blant annet

* Sikringsskap

* Kabler og Stikkontakter

* Belysningsutstyr

* Varmekilder

* Tekniske anlegg

* med mer…


Internkontrollsystemer for -gårdeiere/næringseiendommer

Alle norske bedrifter er pålagt å ha en fungerende internkontroll. Hvis din bedrift har mottatt avviks-rapport på den elektriske installasjonen eller manglende HMS fra DLE, kan vi hjelpe deg på plass med systemene, samt å utbedre og lukke avvikene. ​Internkontrollen vi utfører tilpasses virksomheten din både omfangs- og innholdsmessig.


Brannsikkerhet

Vi utfører termografering for å avdekke temperaturavvik rundt viktige installasjoner. Sinus har sertifiserte termografører, slik forsikringsselskaper i Norge krever. Sinus gjennomfører årlig kontroll av brann- og nødlyssystemer. Vi er godkjent for ansvarsrett i henhold til Brannforskriften. Vi dokumenterer internkontrollene på en egen webadresse som driftsperson får tilgang til. Websiden tilpasses dine behov med hensyn til varslinger, slik at dere får et aktivt system for oppfølging.


Vi tilbyr også landsdekkende avtaler på internkontroll.


Serviceavtale for næringsbygg og borettslag/sameie.

Alle næringsbygg og borettslag skal ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften. Sinus kan hjelpe med oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget.


Øk brannsikkerheten. Over tid slites det elektriske anlegget og dette øker risikoen for elektriske feil. Når kopplingsklemmer blir vekselsvis varme og kalde som følge av strømgjennomgang, kan disse klemmene løsne over tid. Dersom dette skjer, vil det oppstå varmgang i koplingspunktet som igjen kan føre til brann. Dette kan også oppstå i nye anlegg, hvis du har benyttet et firma som ikke har gode nok rutiner på montering av dette.


Hos Sinus kan du få en serviceavtale med sjekk av ditt næringsbygg eller borettslags elektriske anlegg, årlig eller hvert andre år. Da opprettholder du sikkerheten og tryggheten i bygget.

NYBYGG

Fyll inn ønsket tekst om emnet. Husk at leserne dine leser mer av teksten om den er interessant og informativ. Tenk alltid på hvilken informasjon du hadde ønsket å finne.

REHABILITERING

Skriv inn ønsket tekst i denne paragrafen, vær informativ/kreativ/målrettet osv...

SINUS Sandnessjøen

Øyvind Lambes vei 1
8805 Sandnessjøen


>sandnessjoen@sinus247.no
Telefon: >02473

SINUS Brønnøysund

Storgata 2
8900 Brønnøysund


>bronnoysund@sinus247.no
Telefon: >750 08 000

SINUS Mosjøen

Leira 5
8665 Mosjøen


>mosjoen@sinus247.no
Telefon: >02473

SINUS Nesna

Movegen 32
8700 Nesna


>nesna@sinus247.no
Telefon: >458 48 060